Chào mừng đén với website của chúng tôi!

Gang là vật liệu cổ điển cho đường ống thoát nước sinh hoạt

Gang là vật liệu cổ điển cho đường ống thoát nước sinh hoạt. SML - kể từ năm 1982, hệ thống ống không ổ cắm bằng gang đã thay thế hoàn toàn ống thoát nước có ổ cắm. Vật liệu ống đã được thử nghiệm và kiểm tra, phụ kiện dễ xử lý và khớp nối đáng tin cậy cung cấp một hệ thống ống tiết kiệm không gian, an toàn và bền bỉ, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cao về chất lượng tiêu chuẩn sống ngày nay và các yêu cầu kỹ thuật xây dựng hiện đại . Đồng thời, nó đáp ứng nhiều yêu cầu an toàn quan trọng như cách âm và chống cháy. Do chất lượng cao trong các hệ thống SML, các ống gang này được sử dụng cho các phần quan trọng nhất của hệ thống ống trong hệ thống thoát nước của một tòa nhà (ống dẫn xuống, ống thu gom và dạng hộp bên trong ống thoát nước mưa).


Thời gian đăng: 06-02-2020